גזרת ע-ו / ע-י: שורשים שבהם האות האמצעית היא י או ו, והיא נחה או חסרה ברוב הנטיות

קוד: ע-ו=ע-י בתנ"ך

סוג: רבשורש

מאת:

אל:

תוספות ותגובות