רוב=ריב

קוד: רוב=ריב בתנ"ך

סוג: שורש1

מאת:

אל:

תוספות ותגובות