לונ=לינ

קוד: לונ=לינ בתנ"ך

סוג: שורש2

מאת:

אל:

תוספות ותגובות