גיל=גול

קוד: גיל=גול בתנ"ך

סוג: שורש1

מאת:

אל:

תוספות ותגובות