דוג=דיג

קוד: דוג=דיג בתנ"ך

סוג: שורש1

מאת:

אל:

תוספות ותגובות