דוש=דיש

קוד: דוש=דיש בתנ"ך

סוג: שורש1

מאת:

אל:

תוספות ותגובות