חול=חיל

קוד: חול=חיל בתנ"ך

סוג: שורש2

מאת:

אל:

תוספות ותגובות