חוב=חיב

קוד: חוב=חיב בתנ"ך

סוג: שורש1

מאת:

אל:

תוספות ותגובות