רוד=ריד

קוד: רוד=ריד בתנ"ך

סוג: שורש1

מאת:

אל:

תוספות ותגובות