מידע אנושי

קוד: מידע אנושי בתנ"ך

סוג: אוסף

מאת: אלברט שבות

אל: