ראשי > תנ''ך > איוב >


איוב כג

1 ויען איוב ויאמר.
2 גם-היום מרי שחי ידי כבדה על-אנחתי.
3 מי-יתן ידעתי ואמצאהו אבוא עד-תכונתו.
4 אערכה לפניו משפט ופי אמלא תוכחות.
5 אדעה מלים יענני ואבינה מה-יאמר לי.
6 הברב-כח יריב עמדי לא אך-הוא ישם בי.
7 שם ישר נוכח עמו ואפלטה לנצח משפטי.
8 הן קדם אהלך ואיננו ואחור ולא-אבין לו.
9 שמאול בעשתו ולא-אחז יעטף ימין ולא אראה.
10 כי-ידע דרך עמדי בחנני כזהב אצא.
11 באשרו אחזה רגלי דרכו שמרתי ולא-אט.
12 מצות שפתיו ולא אמיש מחקי צפנתי אמרי-פיו.
13 והוא באחד ומי ישיבנו ונפשו אותה ויעש.
14 כי ישלים חקי וכהנה רבות עמו.
15 על-כן מפניו אבהל אתבונן ואפחד ממנו.
16 ואל הרך לבי ושדי הבהילני.
17 כי-לא נצמתי מפני-חשך ומפני כסה-אפל.

ראשי > תנ''ך > איוב >


תוספות ותגובות