ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים ב

1 למה רגשו גוים ולאמים יהגו-ריק.
2 יתיצבו מלכי-ארץ ורוזנים נוסדו-יחד על-יהוה ועל-משיחו.
3 ננתקה את-מוסרותימו ונשליכה ממנו עבתימו.
4 יושב בשמים ישחק אדני ילעג-למו.
5 אז ידבר אלימו באפו ובחרונו יבהלמו.
6 ואני נסכתי מלכי על-ציון הר-קדשי.
7 אספרה אל חק יהוה אמר אלי בני אתה אני היום ילדתיך.
8 שאל ממני ואתנה גוים נחלתך ואחזתך אפסי-ארץ.
9 תרעם בשבט ברזל ככלי יוצר תנפצם.
10 ועתה מלכים השכילו הוסרו שפטי ארץ.
11 עבדו את-יהוה ביראה וגילו ברעדה.
12 נשקו-בר פן-יאנף ותאבדו דרך כי-יבער כמעט אפו אשרי כל-חוסי בו.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות