מסורת הדור הקודם מלווה את יראת ה' של הדור הנוכחי

קוד: ביאור:משלי א8 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל: סגלות משלי

בית-ספר שבו לומדים תלמידים רבים ממקומות שונים עלול להיות כור-היתוך, המוחק ומטשטש את ההבדלים בין התלמידים. ספר משלי מתייחס לבעיה זו: המורה בספר משלי מזהיר את תלמידיו, כבר בשיעור הראשון, שישמרו על המסורת הייחודית שהביאו מבית הוריהם:

משלי א8-9: "שְׁמַע בְּנִי מוּסַר אָבִיךָ, וְאַל תִּטֹּשׁ תּוֹרַת אִמֶּךָ. כִּי לִוְיַת חֵן הֵם לְרֹאשֶׁךָ, וַעֲנָקִים לְגַרְגְּרֹתֶיךָ"

הדובר אינו אביו של התלמיד, שהרי הוא מתייחס בגוף שלישי ל" אביך" (בניגוד לפסוק המקביל ב משלי ג1: "בְּנִי! תּוֹרָתִי אַל תִּשְׁכָּח, ומצותי יִצֹּר לִבֶּךָ", שם אפשר לפרש שהדובר הוא האב או האם שכן הוא מדבר בגוף ראשון).

אם כך, הכינוי בני אינו כינוי ביולוגי אלא כינוי של חיבה לאדם צעיר, כמו בדברי יוסף לבנימין בראשית מג29: "אֱלֹהִים יָחְנְךָ, בְּנִי!".

הדובר בפסוק, שהוא המורה - מחבר הספר, פונה אל התלמיד בכינוי בני כדי להזכיר לו שהוא לא סתם איש, הוא בן, יש לו הורים, והוא צריך לשמור על המוסר ועל התורה שקיבל מהם - "שמע בני מוסר אביך, ואל תטוש תורת אמך".

המחבר מדגיש, שהדברים שהוא מתכוון ללמד אינם באים לבטל או להחליף את המסורת והמנהגים שהתלמיד מביא עמו מהבית, להיפך, הוא מעודד את התלמיד לשמור על המסורת הייחודית של משפחתו גם בין כתלי בית הספר.

לויית חן ו ענקים הם שני סוגים של תכשיטים (לראש ולצוואר); תכשיטים הם כלים שהאדם שם על עצמו כדי להיראות יפה, אך גם כדי להיראות בולט ושונה מאחרים. המורה מסביר לתלמיד, שהשמירה על מוסר האב ותורת האם נותנת לו חן וייחודיות - הוא אמנם לומד את אותם נושאים, באותו בית-ספר ועם אותם מבחנים כמו תלמידים רבים אחרים, אבל במקביל הוא שומר על המסורת שהביא מהבית, וכך הוא בולט ושונה משאר התלמידים - כמו אדם מקושט בתכשיטים.

לויית חן ו ענקים מזכירים גם כתר ותכשיטים של מלך. הדובר בקטע הוא שלמה המלך, וייתכן שהוא בא לומר לבניו/תלמידיו, שעליהם להיות מחוברים למסורת כדי שיוכלו להמשיך את שושלת המלוכה. הדבר נכון לא רק לבניו של שלמה המלך אלא לכל אדם מישראל, שהרי כל עם ישראל הוא "ממלכת כהנים"; השמירה על מסורת ישראל מחברת אותנו לשושלת מכובדת של מלכים (ע"פ גליה).

לפסוק זה ישנה משמעות מעשית עבור בתי ספר שבהם מתקיימות תפילות. יש הטוענים שהתפילות צריכות להיות במניין אחד ובנוסח אחיד כדי לחנך את התלמידים לאחדות עם ישראל; אולם הפסוק שלנו מראה את הצד השני של העניין - חשוב לעודד את התלמידים דווקא לשמור על המנהגים הייחודיים של בית הוריהם, כגון להתפלל בנוסח המקובל בעדתם, שהרי בכל מנהג יש חן.

לדיון מפורט בנושא זה ראו על הניגוד שבין שמירת המסורת לבין אחדות עם ישראל / ד"ר אלכסנדר קליין; ברשת: http://www.yedidia.net/alex/node/20.

מקורות ופירושים נוספים

1. הרעיון שהדובר בקטע הוא המורה לקוח ממאמר של אורי בירן: "אני אמנם אתייחס אליך כמו אל בני, אבל אני לא בא להחליף את ההורים שלך, אומר שלמה המלך, אני לא רוצה שתתנתק מהמהות שלך, מהמקום ממנו באת, מהחיים העשירים שהרווחת מהמשפחה, ממה שעברת" (אורי בירן, "אביך ואמך", אתר כיפה).

2. אך אפשר גם לפרש שהדוברים בקטע הם ההורים, המדברים על עצמם בגוף שלישי כדי להדגיש את השוויון ביניהם. גם בימינו נוהגים הורים לדבר על עצמם בגוף שלישי כשהם משוחחים עם ילדיהם הקטנים, למשל "מי חמוד של אמא?", "מי יבוא לאבא?" וכד'. גם לפי פירוש זה אפשר לפרש, שההורים פונים אל ילדיהם לפני שהם שולחים אותם לבית הספר, ומזהירים אותם שלא ישכחו את המסורת שלמדו בבית.

3. ויש שפירשו, ש"דברים אלה נאמרים גם כלפי ההורים. כי הילד מטבעו אוהב את אביו ואמו, ואם רואים שאינו שומע, כנראה שיש סיבה לדבר. ובדרך כלל הסיבה היא, שהדברים לא נאמרים בצורה נאותה, כי גם דברים נכונים חשוב לאומרם בצורה נכונה. כאשר מזלזלים בכבודו של הילד, ואומרים משפטים כמו "אתה עדיין ילד! אתה צריך להקשיב לגדולים ממך!" "אתה עושה טעויות ובסוף תסבול מזה!", או משפטים מעין אלו, זה מפתח התנגדות עזה אצל הילד, והוא ידחה אותם ולא ירצה לקבלם. אולם, אם תכבד את ילדך ותאמר לו את הדברים ביישוב הדעת בכבוד ובנחת, אז הוא ישמע אותך, ופעמים רבות יפנים את הדברים" (הרב רונן חזיזה, 5 דקות תורה ביום, ב' סיון ה'תשס"ט).

מוסר אביך, תורת אמך

הפסוק מייחס חשיבות שווה למוסר האב ולתורת האם, כמו פסוקים אחרים בספר משלי (ראו זכר ונקבה בספר משלי). עם זאת, מוסר האב ו תורת האם מוצגים כשני עניינים שונים העומדים בפני עצמם. יש מוסר אבהי ויש תורה אימהית, ושניהם חשובים באותה מידה.

מוסר = ביקורת שיש בה ייסורים. המוסר מיוחס לאב והתורה מיוחסת לאם, כי בדרך כלל האב נוטה יותר לייסר - למתוח ביקורת שעלולה להיות גם כואבת; בעוד שהאם היא עדינה יותר, ונוטה ללמד תורה בדרכי נועם. ואכן, הביטוי מוסר אב  מופיע ארבע פעמים בספר משלי, ורק פעם אחת מדובר על אם שמייסרת: "האבא מסמל את המלמד הקפדן והקשוח, את ההורה שדואג שיהיה משמעת וסדר... מוסר הוא... ההסרה של האדם מהדרך שאינה נכונה, מדרך החטאים... הדבר שאותו אנחנו מקבלים מהאמא... זו תורת החיים, מדעי ההתנהגות, איך לשמוח, לאהוב, לצחוק, להאמין ולתת אמון, להיות רגיש ואמיתי, דברים שהבן לומד בדרך הטבע מאמו, שנמצאת איתו זמן רב... בילדותו, שמביאה לו את הרגש והאמונה הפשוטה והטבעית" (אורי בירן, שם).

מוסר אביך משמעו, גם המוסר שמלמד האב, וגם המוסר שהאב מתנהג לפיו; ותורת אמך משמעה, גם התורה שמלמדת האם, וגם התורה שהאם נוהגת לפיה. מכאן שההורים והמחנכים צריכים לחיות לפי הרעיונות שהם מעבירים לילדיהם ולתלמידיהם, כי הדוגמה האישית היא חלק בלתי נפרד מהלימוד (ע"פ אליעזר שבייד, "חכמתה של מלכות ישראל").


ויש שפירשו ש"אביך" ו"אמך" הם משל - האב הוא משל לקב"ה, והאם היא משל לכנסת ישראל: "שמע בני מוסר אביך - מה שנתן הקב"ה למשה בכתב ועל פה, אמך - אומתך... דברי סופרים שחדשו והוסיפו ועשו סייגים לתורה" (רש"י). כל אחד מאיתנו הוא "בן" של ה', שברא אותנו, וגם בן של האומה שלתוכה נולדנו.

מוסר האב מציין את המסורת הקבועה, התורה הנצחית שאינה משתנה לעולם; תורת האם רומזת ליכולת להורות, וגם להרות ולהוליד חידושי תורה בסגנון אישי: "שְׁמַע, הקשב בְּנִי להמשכיות המסורת בדרך של מוּסַר קבלת עול ותוכחה מ אָבִיךָ, וְאַל תִּטֹּשׁ, אל תזניח גם את תּוֹרַת היכולת להורות, להוליד ולחדש בסגנון אישי שקיבלת מ אִמֶּךָ " (ע"פ גליה).

וייתכן שבהמשך הפרק ניתן למצוא דוגמאות למוסר האבהי ולתורה האימהית - ראו מי קורא ברחוב?

מוסר - במקרה זה הכוונה לנאום שממחיש לשומעים את הייסורים של הרשעים, כדי להרחיק אותם מחברתם של הרשעים - והם לדמם יארובו, יצפנו לנפשותם (ע"פ אליעזר שבייד, "חכמתה של מלכות ישראל").

שמע, אל תטוש

המשפט המתייחס לאב נאמר בלשון חיוב - "שמע בני מוסר אביך", והביטוי המתייחס לאם נאמר בלשון שלילה - "ואל תטוש תורת אמך". היה אפשר לפרש שמדובר באמצעי ספרותי שנועד לגיוון בלבד, אך התופעה חוזרת גם בפסוקים אחרים העוסקים באב ואם, וייתכן שהיא מבטאת השקפה חינוכית מסויימת על תפקיד האב והאם בחינוך (ראו אב ואם בספר משלי).

לויית חן, ענקים

1. דבריהם של ההורים נמשלים לתכשיטים, ופירשנו למעלה שהתכשיטים מסמלים את החן שיש במסורת הייחודית לכל משפחה, ואת כבוד-המלכות הנובע מהחיבור למסורת ישראל.

2. בנוסף לכך, אם הדוברים בפסוק הם ההורים, המשל מבטא ענוה מצד ההורים: יראת ה' (שנזכרה בפסוק הקודם - יראת ה' ראשית דעת חכמה ומוסר) היא העיקר, ודבריהם של ההורים הם רק תכשיט המלווה אותה (ראו גם תכשיטים בספר משלי).

3. לוית חן היא דבר אחד, וענקים הם רבים, וכל אחד מהם עשוי שרשרת מחוליות רבות או מחרוזת מאבני חן רבות; ייתכן ששני סוגי התכשיטים רומזים לשני סוגי המשלים שנמצא בהמשך הספר:

 • בפרקים א-ט ובפרקים ל-לא רוב המשלים הם ארוכים, בכל פרק או פרשיה ישנו משל אחד העומד בפני עצמו, כמו לוית חן;
 • בפרקים י-כט רוב המשלים הם קצרים, כל משל אורכו פסוק אחד או שניים, ובכל פרק ישנם הרבה משלים שאינם קשורים זה לזה, כמו מחרוזת של אבני חן - ענקים.

ראשך, גרגרותיך

1. לפי חלק מהמפרשים, הראש הוא משל למחשבות, "אשר שם החכמה וכוחות השכל" (רבי יונה גירונדי, נולד לפני כ-800 שנה; ואחריו רלב"ג), והגרגרת היא משל לכוח הדיבור; לפי זה, הפסוק מלמדנו שמסורת הדורות הקודמים מוסיפה חן וכבוד למחשבות ולדיבורים.
 • אולם, למרות שהמחשבות נמצאות בראש, המושג שמסמל את המחשבות בלשון המקרא הוא הלב (לב במשמעות של פנים, מרכז, כמו בביטוי "לב הים"; כי המחשבות הן הפְּנִים והמרכז של האישיות).
2. ויש שפירשו שהראש הוא משל לזהות הייחודית של האדם, אולי משום שהראש הוא החלק שבו בני אדם ניכרים ונבדלים זה מזה יותר מכל איבר אחר בגוף: "אנשים נוהגים לחפש ייחוד, יופי ומשמעות לעצמם על ידי הוספות חיצוניות. לעיתים מדובר בשרשרת לצואר וזר על הראש, ולעיתים מדובר בחיקוי אנשים אחרים, בניסיון להעביר דברים שמתאימים לאדם אחד, אל עצמם. במקום לרדוף אחרי 'חכמות חיצוניות', אומר שלמה, למה שלא תלך אחרי דברים מהבית, בעקבות מה שיש לך מההורים שלך. את הדברים שיש לך, את המוסר והתורה שספגת במשפחה שלך אל תאבד. זה הזהות, החן והיופי שלך, זה הדרך שבו מה שאתה אומר ומקרין יהיה אמיתי וגם משפיע ביותר, כי זה מה ומי שאתה באמת." (אורי בירן, "ענקים מלווים", אתר כיפה).

3. אולם, יש מפרשים שלא פירשו את הראש והגרגרת כמשל, לדוגמה "לוית חן - חבור של חן הם לראשך, כלומר התורה והמוסר יהיו לראשך לוית חן, וכענקים של עדי זהב יהיו לגרגרותיך - לצוארך, ועל שם שהקנה עשויה טבעות טבעות קורא הצואר בלשון רבים" (רש"י).

רעיון דומה נמצא בפרק ד. גם שם הפרק מתחיל בהתייחסות למוסר האב ולדברי האם, ובהמשך נאמר שדבריהם של ההורים מוסיפים לילדים לווית חן, משלי ד9: "תִּתֵּן לְרֹאשְׁךָ לִוְיַת חֵן, עֲטֶרֶת תִּפְאֶרֶת תְּמַגְּנֶךָּ" (פירוט).מאמרים נוספים - באדיבות גוגל

 • YouTube - עופר לוי - שמע בני מוסר אביך בלעדי!! יוני מוסרי: עופר לוי - שמע בני מוסר אביך בלעדי!! יוני מוסרי הופעה.
 • שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אימך: אִגֶּרֶת הָרַמְבַּ"ן. האגרת הזאת שלח הרמבן ז"ל מעירו לקטולניא (בכתבי יד: מן עכו לברצלונה) לבנו על הענווה וצווה בו שיקראנה פעם אחת בשבוע. ... (cache)
 • פרסום| עופר לוי-שמע בני מוסר אביך *השיר הכי מרגש ששמעתי בחיים שלי...: פרסום| עופר לוי- שמע בני מוסר אביך *השיר הכי מרגש ששמעתי בחיים שלי* מזרחית ודיכאון. (cache)
 • Forum: "שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך": "שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך" / אבי גולדרייך [07/08/2004 19:21:14] ֲ«- אתה כאן. ציפיתי ליותר, אכזבתני / אניקה [07/08/2004 20:28:50] ... (cache)
 • פרשת פנחס - הסולם-בית מדרש לפנימיות התורה - קבלה - kabbalah: ר' אלעזר פתח ואמר, שמע בני מוסר אביך ואל תטוש תורת אמך. שמע בני מוסר אביך,..."שמע בני מוסר אביך". את כל המסרים צריך לקבל מהבורא. אותו צריך לחקות. ... (cache)
 • יחסי אבות ובנים בספר משלי: מיד לאחר מכן, באה ההוראה הכללית: "שמע בני מוסר אביך ואל תטש תורת אמך". מלבד הפתגמים הפונים אל הבן, ישנם במשלי פתגמים המופנים אל האב ומייעצים לו כיצד ינהג ... (cache)
 • אגרת הרמבן בצרוף השיר.... - Dex: 10 יוני 2008 ..."שְׁמַע בְּנִי מוּסַר אָבִיךָ, וְאַל תִּטֹּשׁ תּוֹרַת אִמֶךָ." למה שמע בני מוסר אביך? הרי ברב המקרים האמא מחנכת. ... (cache)
 • YouTube - שמע בני (סינגל חדש) - יניב בן משיחג€�: עופר לוי - שמע בני מוסר אביך בלעדי!! יוני מוסרי · Added. 2:59. עופר לוי - שמע בני מוסר אביך בלעדי!! יוני מוסרי. 30577 views ... (cache)
 • האזינו בס"ד האזינו ג€“ תשס"ט בהתחלת השירה בפרשה אנו מוצאים: יערף...: נראה אפשר להוסיף ולהבין את העניין לפי הפסוק במשלי: שמע בני מוסר אביך ואל תטש תורת אמך משלי פרק א פסוק ח רש"י מפרש את הפסוק: (ח) שמע בני מוסר אביך - מה שנתן ... (cache)
 • יתרו: נראה שאפשר להבהיר שאלה זו על פי פסוק במשלי: שמע בני מוסר אביך ואל תטש תורת אמך: משלי פרק א פסוק ח רש"י כאן עושה הבחנה מיוחדת בין המושג 'מוסר אביך' למושג ... (cache)
 • ואתחנן בס"ד ואתחנן ג€“ תשס"ז בפרשה זו במשנה תורה מוזכרות עשרת הדברות...: ... וכתיב איש אמו ואביו תיראו, שמע בני מוסר אביך ואל תטוש תורת אמך, ואמר בן יכבד אב ועבד אדוניו, ואם האב מוכרח בזה בדרך הטבע, והטובה לאל, והוא שליח בה בלבד. ... (cache)
 • רמאות - פרשת פינחס: 9 יולי 2009 ... רבי אליעזר פתח ואמר: "שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אימך. שמע בני מוסר אביך, זהו הקב"ה. ואל תיטוש תורת אימך, זו היא כנסת ישראל. ... (cache)
 • תולדות יהודי לוב: ... הרוחניים של יהודי לוב בדורותיהם ובקהילותיהם ועיצבו את חייהם ומורשתם; השני, על ההווי והמנהגים של יהודי לוב, בבחינת " שמע בני מוסר אביך ואל תטוש תורת אמך", ... (cache)
 • קבלה - מרכז למידה אינטראקטיבי - הרב אדם סיני - Kabbalah - מאמרים: ר' אלעזר פתח ואמר, שמע בני מוסר אביך ואל תטוש תורת אמך. שמע בני מוסר אביך, זהו הקבג€�ה. ואל תטוש תורת אמך זו היא כנסת ישראל. מהו מוסר אביך, מוסר, זהו התורה, ... (cache)
 • מנהג (יהדות) ג€“ ויקיפדיה: ... מסוימת רצו לשנות ממנהג העיר הקדמון, אסר זאת עליהם רבי יוחנן, ואמר: "כבר קיבלו אבותיכם עליהם, שנאמר ' שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך (משלי יא)"ג€�ג€�. ... (cache)
 • מרכז ישיבות בני עקיבא - מנשים באהל תבורך ֲ´תפקיד האשה בעצוב דמות הביתֲ´: הכתוב אומר " שמע בני מוסר אביך ואל תטוש תורת אמך" נאמרה שמיעה במוסר האב ולא נאמרה בתורת האם, מוסר האב הוא דברי תורה והגות, אותם יש לשמוע, אבל תורת האם היא ... (cache)
 • תורה ציוה לנו משה / ראובן מאמו: "שמע בני מוסר אביך" ע"כ, והנך רואה כי תכלית כוונת החינוך הזה לטעת ולהשריש בלב התינוק הרך גודל מעלת וקדושת תורתנו בכלל. למען היות הרעיון הזה כחותם על לבו ... (cache)
 • לוח המפתחות: שמע בני מוסר.אביך וכו. שמע בני מוסר אביך ואל. תטוש תורת אמך. ֲ« u. ויif. #.,. אם תבקשנה. ככסף וכו. בני תורתי אל תשכח וכו ג€¢. דעהו וכו ... (cache)
 • דינא דמלכותא דינא (חוברות): "שמע בני מוסר אביך", ושם ג€“ כשנשמעים בבינה, כך כתוב בקבלה, הגבורות דאבא הופכים להיות חסדים דאמא. "ואל תיטוש תורת אמך" ג€“ מקור הדין כמו שהוא באמא, ... (cache)
 • תולדות בס"ד תולדות תשס"ח רש"י בתיאור הפגישה בין עשו ליעקב מעיר...: הרלב"ג על הפסוק במשלי פרק א פסוק ח מרחיב את העניין, "שמע בני מוסר אביך ואל תטש תורת אמך" והרלב"ג מסביר על המילים "תורת אמך" "ואל תעזוב ההנהגה שתנהיגך אמך בה ... (cache)
 • : שאלה תשובה בענין הסמכת נשים לרבנות: ואל תטש תורת אמך." יתכן שנידרש לנצור במובן של לשמור בצד או להקפיא. מצוות האבות כדי שלא ננטוש את תורת האמהות. זה. ו. צו השעה המוסרי על ... (cache)
 • ספרות השו"ת/ יהודה איזנברג ועמירם דומוביץ: אמר להו: כבר קיבלו אבותיכם עליהם, שנאמר "שמע בני מוסר אביך, ואל תטש תורת אמך." רש"י. מצור לצידון: יום השוק של צידון בערב שבת, והם מחמירים על עצמן שלא להתבטל ... (cache)
 • ספר משלי: שמע בני מוסר אביך ואל תטש תורת אמך" (משלי, א', 8). ניתוח תוכני: קריאת החכם, המנוסה, המורה, לצעיר, לשמוע בקול הוריו. בני ג€“ המורה פונה אל הצעיר, ... (cache)
 • בס"ד יום רביעי כ"ח ניסן תשס"ג, י"ג למטמונים: אמר להו: כבר קיבלו אבותיכם עליהם, שנאמר שמע בני מוסר אביך ואל תטש תורת אמך. 11. מדרש משלי (בובר) פרשה כב. [כח] אל תסג גבול עולם אשר עשו אבותיך. ... (cache)
 • ספר משלי: ... הדברה "כבד את אביך ואת אמך" מתנסחת ברוח חכמתית: "שמע בני מוסר אביך ואל תטש תורת אמך" (א 8) או "נצר בני מצות אביך ואל תטש תורת אמך" וכו' (ו 20-22; ... (cache)
 • על ספר משלי / יהושע מ' גרינץ: (משלי ו, כ-כב): "נצר בני מצות אביך ואל תטש תורת אמך. קשרם על לבך תמיד, ענדם על ... מוסר אביך ואל תטש תורת אמך: או בפרק ג' (פסוק א) בני תורתי אל תשכח ומצותי ... (cache)
 • ד"ר אלכסנדר קליין - על הניגוד שבין שמירת המסורת לבין אחדות עם ישראל: התנהגות זו היא חובה דתית, והיא מעוגנת בהלכה המסתמכת על הפסוק במשלי (א ח): "שמע בני מוסר אביך ואל תטש תורת אמך". ברם, מסורת זו שונה מעדה לעדה, ואפילו לפעמים ... (cache)
 • האישה במשנתו של ר' מנחם המאירי / אברהם גרוסמן: מוסר אביך ואל תטש תורת אמך". הוא סובר, שכתוב זה נבנה על ההנחה שלאב יש סמכות גדולה מזו של האם בהנהגת בני המשפחה, מפני שכוחו האינטלקטואלי גדול יותר: ... (cache)
 • חושך שבטו שונא בנו: (ח) שמע בני *מוסר* אביך ואל תטש תורת אמך. ואכן, מה הפלא שעשו נוטש תורת אם המתנכלת לו לטובת ילדה השני. ומכאן, מי מהוריו שנא אותו לפני שנטש דרך הישר ... (cache)
 • שמות, פרשות ויקהל-פקודי, תשס"א, ד"ר אברהם גוטליב: שמע בני מוסר אביך ואל תטש תורת אמך" (מש' א ח). תתנהג תמיד לדבר כל דבריך בנחת לכל אדם ובכל עת, ובזה תנצל מן הכעס שהיא מדה רעה להחטיא בני אדם. ... (cache)
 • שני "נתן" בצום העשירי - עמוד הבית: ... ואין בכך איסור של " ואל תטש תורת אמך". כאשר האדם חש בנח יותר בנוסח האריז"ל, מותר ומצוה עליו לעבור לנוסח זה. על האדם לקיים בעצמו "זה אל-י ואנווהו", ... (cache)
 • המאבק לחברה מוסרית - ערך מרכזי בנבואה/ רבקה אפטבי ֲ©: התורה מתארת את הטוב שיבחר לו האדם ואת הרע שממנו עליו להתרחק; תוכחה, דברי אזהרה או לקח להיטיב את ההתנהגות: "שמע, בני, מוסר אביך, ואל תטש תורת אמך" (מ שלי א, ... (cache)
 • בית הכנסת נווה צדק: שמע בני מוסר אביך, ואל תטש תורת אמך. תתנהג תמידלדבר כל דבריך בנחת לכל אדם ובכל עת, ובזה תנצל מן הכעס, שהיא מדה רעה להחטיא בניאדם. וכן אמרו רבותינו ז"ל, ... (cache)
 • מנהג ישראל - דין הוא: אמר להם: כבר קיבלו אבותיכם עליהם; שנאמר: "שמע בני מוסר אביך, ואל תטש תורת אמך" (משלי א, ח). (מתורגם מארמית, נ, ע"ב) דברים המותרים, ואחרים נהגו בהם איסור ... (cache)
 • י ד י ע ו ת ה ש ב ו ע: המקור לחיוב הלכתי זה הוא הפסוק במשלי (א,ח): "ואל תטש תורת אמך". העובר על תורת אמו הם הם מנהגי אבותיו, עובר על לאו של דברי נביאים. וכמו שכתב החיי -אדם(חלק ב-ג ... (cache)
 • התורה הכתובה על האבנים בהר עיבל: על אתר פירש שהכוונה לשירת 'האזינו' בלבד. למעשה, נראה כי יש לפרש את ה'תורה' כאן במשמעות מצמצמת כעין ' ואל תטש תורת אמך' (משלי א,ח), שהוראתה מצומצמת לכל הדעות. ... (cache)
 • ב"ה: (מספר "מעולפת ספירים") "שמע בני מוסר אביך, ואל תטש תורת אמך". (משלי א, ח). תתנהג תמיד לדבר כל דבריך בנחת לכל אדם ובכל עת, ובזה תנצל מן הכעס, ... (cache)
 • פרשת שבוע - "אמר": 12 מאי 2006 ..."שמע בני מוסר אביך, ואל תטש תורת אמך". (משלי א, ח) (אור החיים דברים פרק כ"א פסוק י"ח) אומר "כי לפי שיולדיו חוסכים שבטם מבניהם ומניחים אותם ... (cache)
 • New Stage | במה חדשה | R Donner | ר. דונר/דנה קמה, (ספורי ילדים) (94): 9 נובמבר 2004 ... אביך ואל תטש תורת אמך". ואבא עבד, לא דיבר. - יהלום? ולזכות בלוטו. חכמת חיים? חכמת חיים-מתים. הנכס היקר ביותר הוא הזמן. נצל כול שנייה. ... (cache)
 • תכשיטים עתיקים כתבו: אסתר, שחר ומאיה בהנחיית המורה תקוה סילברמן...: שמע בני מוסר אביך ואל תטש תורת אמך: כי לוית חן הם לראשך..." (משלי א', ט'). מקשה- "והיה תחת בשם מק יהיה ותחת חגורה נקפה ותחת מעשה מקשה..." (ישעיה ג', כ"ד) ... (cache)
 • תכשיטים במקורות היהדות: שמע בני מוסר אביך ואל תטש תורת אמך: כי לוית חן הם לראשך..." (משלי א', ט'). מקשה - "והיה תחת בשם מק יהיה ותחת חגורה נקפה ותחת מעשה מקשה..." (ישעיה ג', כ"ד). ... (cache)
 • "וְשָׁם נָשִׁיר שִׁיר חָדָשׁ: *שמע בני מוסר אביך ואל תטש תורת אמך. תתנהג תמיד לדבר כל דבריך בנחת לכל אדם ובכל עת ובזה תנצל מן הכעס שהיא מדה רעה להחטיא בני אדם. וכאשר תנצל מן הכעס תעלה על ... (cache)
 • פרשת השבוע | ענקים מלווים: 19 מרץ 2007 ... כי לוית חן הם לראשך וענקים לגרגרותיך". בעיון זה ננסה לעמוד על משמעותו של פסוק זה וכיצד הוא משתלב בנוף הכללי של הפרק הראשון במשלי. ... (cache)
 • פרשת השבוע | קיום מצוות / עיון לפרשת כי תצא: כשחז"ל במדרש עוסקים בעניינם של המצוות הם דורשים את הפסוק: "כי לוית חן הם לראשך" (משלי א, ט), ומסבירים שהמצוות מלוות את האדם לכל מקום שהולך ובכל מעשה שעושה, ... (cache)
 • מדרש רבה - כי תצא: זש"ה (משלי א) כי לוית חן הם לראשך רבנן אמרי נעשה דברי תורה חן לרשיותך כיצד אדם בן תורה בשעה שהוא מזקין הכל באין ומסבבין אותו ושואלין אותו דברי תורה. ... (cache)
 • פרשת השבוע: בגמ' סוטה (דף מו':) מובא: "אמר ריב"ל המהלך בדרך ואין לו לויה ג€“ יעסוק בתורה שנאמר ' כי לוית חן הם לראשך וענקים לגרגרותיך" (משלי א', ט'). ... (cache)
 • וישלח: ... ד"א ויחנך בתלמוד תורה וכה"א תתן לראשך לוית חן וגו' כי לוית חן הם לראשך וגו', ד"א ויחנך במתנת חנם וכה"א חננו ה' חננו וגו' כן עינינו אל ה' אלהינו עד ... (cache)
 • עםפי מהגאון משלי א רבעו אליהו דל: ט כי לוית חן הם לראשיף.ועננןים לגתרתיף;. בגי. כיי..ני סוג זזכמה נחלק לכמה מינים פרטיים ומהם חכם וערום ויכם היינו מי שלמל וקבל ויולע הד3ה יערוֲ©. הוא היולי! ... (cache)
 • wג€¢' י *'" מעלות התורה: שמן יפין לראש ולנוף אף דת כן, שנאמר כי לוית חן הם לראשך. ואומר. תתן לראשך לוית חן נמשלו דת לשמן ודבש שנאמד מדבש ונופת צופים ... (cache)
 • מסכת אבות / מהדורת אינטרנט מעוצבת בידי יהודה איזנברג: ואומר: כי לוית חן הם לראשך וענקים לגרגרתיך. ואומר: תתן לראשך לוית חן עטרת תפארת תמגנך. ואומר: כי בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים. ... (cache)
 • דף מאורות לפרשת שופטים: ... למוצאיהם ולכל בשרו מרפא ואומר רפאות תהי לשרך ושקוי לעצמותיך ואומר עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר ואומר כי לוית חן הם לראשך וענקים לגרגרותיך ואומר ... (cache)
 • פרשת לך לך: "זהו שאמר הכתוב (משלי א) 'כי לוית חן הם לראשך'... מהו כי לוית חן? אמר רבי פנחס בר חמא לכל מקום שתלך המצות מלוות אותך: 'כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגך'. ... (cache)
 • Methodology of the Ibn Ezra: (ט) והיה לך יש חולקין על אבותינו הקדושים, שאמר כי לאות ולזכרון, על דרך כי לוית חן הם לראשך, וענקים לגרגרותיך (משלי א, ט), גם וקשרתם לאות על ידיך (דבר' ו, ... (cache)
 • מקץ בס"ד מקץ תשס"ט בפירוש בעל הטורים על הפרשה אנו מוצאים דבר מאוד...: לכאורה מעשה יעקב מתנגד לדברי רבי יהושע בן לוי: אמר רבי יהושע בן לוי: המהלך בדרך ואין עמו לוייה - יעסוק בתורה, שנאמר כי לוית חן הם עירובין דף נד עמוד א ... (cache)
 • עולם התנ"ך: כך דברי תורה: כי לוית חן הם לראשך. ואומר: תתן לראשך לוית חן. מה שמן תחלתו מר וסופו מתוק, אף דברי תורה, אדם מצטער בתחלתן. מה שמן אין יכול להתערב במשקין אחרים ... (cache)
 • תלמוד בבלי מסכת כתובות דף עז עמוד א: אמר רבי יהושע בן לוי: המהלך בדרך ואין עמו לוייה - יעסוק בתורה, שנאמר (משלי א') כי לוית חן הם. חש בראשו - יעסוק בתורה, שנאמר כי לוית חן הם לראשך. ... (cache)
 • פרשת כי תצא - השבת אבידה - גיליונות נחמה ליבוביץ: זה שאמר הכתוב (משלי א') "כי לוית חן הם לראשך" ג€“ מהו "כי לוית חן"? אמר ר' פינחס בן חמא: לכל מקום שתלך - המצוות מלוות אותך (דברים כ"ב, ח'): "כי תבנה בית חדש ... (cache)
 • ספר פרקי אבות: ... ואומר רפאות תהי לשריך שקוי לעצמותיך, ואומר עץ-חיים היא למחזיקים בה ותמכיה מאשר, ואומר כי לוית-חן הם לראשך וענקים לגרגרתיך, ואומר תתן לראשך לוית-חן עטרת ... (cache)
 • ספרי במדבר יב: לוית חן ואומר (שם א) כי לוית חן הם לראשך ועגקים לגרגרותיך ג€¢ דא ויחונך במתנת חנם. 'ובהא(תהליס קכג) הנה בעיני עבדים אל יד אדוניהם כעיגי שפחה אל יד גברתה כן ... (cache)
 • 45kitetze - NeoOffice Writer: 'כי לוית חן הם. לראשך'... מהו כי לוית חן? אמר רבי פנחס בר. חמא לכל מקום שתלך המצות מלוות אותך: 'כי. תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגך'. אם עשית ... (cache)
 • דף קשר מספר 718 - פרשת כי תצא: "כי לוית חן הם לראשך" (משלי א', ט). חדש ועשית מעקה לגגך'; אם עשית לך דלת, המצוות מלוות אותך, שנאמר: 'וכתבתם על מזוזות ביתך', אם ... (cache)
 • בית המדרש הוירטואלי של ישיבת הר עציון - גירסת html של - 33ki-tetze.rtf: דבר אחר: 'כי יקרא קן צפור לפניך' - הדא הוא דכתיב ' כי לוית חן הם לראשך' וגו' (משלי א', ט). מהו 'לוית חן'?... אמר רבי פנחס בן חמא: לכל מקום שתלך המצוות מלווין ... (cache)
 • סוד האותיות | אותיות על פי הקבלה | השפה העברית | לשון הקודש: ... כך עשה הקב"ה אותיות של תורה כמונייקית ונתנם על צואריהם של ישראל, שנאמר כי לוית חן הם לראשיך וענקים לגרגרותיך (משלי א' ט'), תתן לראשך לוית חן עטרת תפארת ... (cache)
 • ! אלי ' מי לה: כי לוית חן הם לראשך. והיינו לייחד ולקשר כל עלמין. עילאין קדישין. וזהו יש לרמז ג. "כ בפסוק. (. תהלים עה.,.)יא. וכל קרני רשעים אגדע תרוממנה. קרנות צדיק ... (cache)
 • רבינו בחיי על שמות פרק כט פסוק א: כמ"ש כי לוית חן הם כו'. וזה אהבת חסד. והנה שורש כל המצות בתורה. אבל נתלבש הארת התורה במצות גשמיות שלפנינו. שמתעורר בזה שורש המצוה למעלה. ... (cache)
 • Yeshiva.org.il - ה' אורי וישעי - זה ר"ה: ... יצר הרע בראתי לו תורה תבלין אם אבן הוא נימוח אם ברזל הוא מתפוצץ, והמצוות מלוות את האדם בכל מקום ושומרות עליו " כי לוית חן הם לראשיך וענקים לגרגרותיך". ... (cache)
 • פרשת נצבים - וילך - פרשת התשובה - גיליונות נחמה ליבוביץ: על דרך " כי לוית חן הם לראשך וענקים לגרגרותיך" (משלי א' ט') גם "וקשרתם לאות על ידיך" (דברים ו' ד'). כמו "קשרם על לוח לבך תמיד" (משלי ו' כ"א) גם "וכתבתם על ... (cache)
 • בבא בתרא עה: ... לא זכה עושין לו צלצל שנאמר 'ובצלצל דגים ראשו'; זכה - עושין לו צלצל, לא זכה עושין לו ענק, שנאמר (משלי א,ט) [ כי לוית חן הם לראשך] וענקים לגרגרותיך; ... (cache)
 • מ־, הניע בן מעל אביו ויגיעהו, להסתר איש מעל רעהו, ואומר: לא ימושו מפיך ומלבבך את דברי השירה, כי לוית חן הם לראשך. שמע בני שמע אל אב על פרידתך. ולנרגרותיך ענק תפארה,. ומה אוסיף עור ולמשול ... (cache)
 • מורה נבוכים - החלק השלישי - פרק ל"ז: אתה המעיין, הבן אפוא את הנפלאות 34 האלה מתוך דברַי ושמור אותם כי לִוְיַת חן הם לראשך וענקים לגרגרֹתיך (משלי א', 9). כבר פירשנו בחיבורנו הגדול 35 שגילוח ... (cache)
 • פרשת בא - תפילין - גיליונות נחמה ליבוביץ: יש חולקים על אבותינו הקדושים, שאמרו כי "לאות" ו"לזכרון" על דרך (משלי א') "כי לוית חן הם לראשך". גם "וקשרתם לאות על ידך" כמו (משלי ו') "קשרם על לוח לבך", ... (cache)
 • ב"ה: ... ההיקש הוא מותר לעשותו, מפני שהוא רפואה ונוהג מנהג שלשול הסמנין המשלשלים, והעלה בידך אלו הנפלאות ממאמרי זה אתה המעיין ושמרם כי לוית חן הם לראשך וגו'. ... (cache)
 • משנה אבות ו ז ג€“ ויקיטקסט: 2 פברואר 2009 ... ואומר (שם א), כי לוית חן הם לראשך וענקים לגרגרתיך. ואומר (שם ד), תתן לראשך לוית חן עטרת תפארת תמגנך. ואומר (שם ט), כי בי ירבו ימיך ויוסיפו ... (cache)
 • דף קשר מספר 918 - תורה חדשה / עמית משגב: ... הקשיים משקיעים את עצמנו בדבר ה' ונוטלים מכתר התורה. "גדולה תורה שהיא נותנת חיים לעושיה... ואומר 'כי לוית חן הם לראשך וענקים לגרגרתיך'" (אבות ו' ז'). ... (cache)
 • צוואר עתק: משלי א9: "כי לוית חן הם לראשך וענקים לגרגרתיך" משלי ג22: "ויהיו חיים לנפשך וחן לגרגרתיך " משלי ו21: "קשרם על לבך תמיד ענדם על גרגרתך " ... (cache)
 • מילונות כיצד: לוויית חן ג€“ (1) קישוט נאה, תכשיט פאר: "כי לוויית חן הם לראשך, וענקים לגרגרתיך" (משלי א, ט). (2) (הספרות החדשה) תוספת של יופי, הבעה נאה. ... (cache)
 • מורה נבוכים / יוסף בכה"ר דוד קאפח: והבן אתה המעיין את המופלאות הללו שבדברי והישמר בהן, כי לווית חן הם לראשך וענקים לגרגרתיך 47. [גילוח פאת ראש ופאת זקן, "לא ילבש"] ... (cache)

תגובות