ראשי > תנ''ך > איוב >


איוב יד

1 אדם ילוד אשה קצר ימים ושבע-רגז.
2 כציץ יצא וימל ויברח כצל ולא יעמוד.
3 אף-על-זה פקחת עינך ואתי תביא במשפט עמך.
4 מי-יתן טהור מטמא לא אחד.
5 אם חרוצים ימיו מספר-חדשיו אתך חקו עשית ולא יעבור.
6 שעה מעליו ויחדל עד-ירצה כשכיר יומו.
7 כי יש לעץ תקוה אם-יכרת ועוד יחליף וינקתו לא תחדל.
8 אם-יזקין בארץ שרשו ובעפר ימות גזעו.
9 מריח מים יפרח ועשה קציר כמו-נטע.
10 וגבר ימות ויחלש ויגוע אדם ואיו.
11 אזלו-מים מני-ים ונהר יחרב ויבש.
12 ואיש שכב ולא-יקום עד-בלתי שמים לא יקיצו ולא-יערו משנתם.
13 מי יתן בשאול תצפנני תסתירני עד-שוב אפך תשית לי חק ותזכרני.
14 אם-ימות גבר היחיה כל-ימי צבאי איחל עד-בוא חליפתי.
15 תקרא ואנכי אענך למעשה ידיך תכסף.
16 כי-עתה צעדי תספור לא-תשמור על-חטאתי.
17 חתם בצרור פשעי ותטפל על-עוני.
18 ואולם הר-נופל יבול וצור יעתק ממקמו.
19 אבנים שחקו מים תשטף-ספיחיה עפר-ארץ ותקות אנוש האבדת.
20 תתקפהו לנצח ויהלך משנה פניו ותשלחהו.
21 יכבדו בניו ולא ידע ויצערו ולא-יבין למו.
22 אך-בשרו עליו יכאב ונפשו עליו תאבל.

ראשי > תנ''ך > איוב >


תוספות ותגובות