ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים קלה

1 הללו יה הללו את-שם יהוה הללו עבדי יהוה.
2 שעמדים בבית יהוה בחצרות בית אלהינו.
3 הללו-יה כי-טוב יהוה זמרו לשמו כי נעים.
4 כי-יעקב בחר לו יה ישראל לסגלתו.
5 כי אני ידעתי כי-גדול יהוה ואדנינו מכל-אלהים.
6 כל אשר-חפץ יהוה עשה בשמים ובארץ בימים וכל-תהומות.
7 מעלה נשאים מקצה הארץ ברקים למטר עשה מוצא-רוח מאוצרותיו.
8 שהכה בכורי מצרים מאדם עד-בהמה.
9 שלח אתות ומפתים בתוככי מצרים בפרעה ובכל-עבדיו.
10 שהכה גוים רבים והרג מלכים עצומים.
11 לסיחון מלך האמרי ולעוג מלך הבשן ולכל ממלכות כנען.
12 ונתן ארצם נחלה נחלה לישראל עמו.
13 יהוה שמך לעולם יהוה זכרך לדר-ודר.
14 כי-ידין יהוה עמו ועל-עבדיו יתנחם.
15 עצבי הגוים כסף וזהב מעשה ידי אדם.
16 פה-להם ולא ידברו עינים להם ולא יראו.
17 אזנים להם ולא יאזינו אף אין-יש-רוח בפיהם.
18 כמוהם יהיו עשיהם כל אשר-בטח בהם.
19 בית ישראל ברכו את-יהוה בית אהרן ברכו את-יהוה.
20 בית הלוי ברכו את-יהוה יראי יהוה ברכו את-יהוה.
21 ברוך יהוה מציון שכן ירושלם הללו-יה.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות