ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים קב

1 תפלה לעני כי-יעטף ולפני יהוה ישפך שיחו.
2 יהוה שמעה תפלתי ושועתי אליך תבוא.
3 אל-תסתר פניך ממני ביום צר לי הטה-אלי אזנך ביום אקרא מהר ענני.
4 כי-כלו בעשן ימי ועצמותי כמו-קד נחרו.
5 הוכה-כעשב ויבש לבי כי-שכחתי מאכל לחמי.
6 מקול אנחתי דבקה עצמי לבשרי.
7 דמיתי לקאת מדבר הייתי ככוס חרבות.
8 שקדתי ואהיה כצפור בודד על-גג.
9 כל-היום חרפוני אויבי מהוללי בי נשבעו.
10 כי-אפר כלחם אכלתי ושקוי בבכי מסכתי.
11 מפני-זעמך וקצפך כי נשאתני ותשליכני.
12 ימי כצל נטוי ואני כעשב איבש.
13 ואתה יהוה לעולם תשב וזכרך לדר ודר.
14 אתה תקום תרחם ציון כי-עת לחננה כי-בא מועד.
15 כי-רצו עבדיך את-אבניה ואת-עפרה יחננו.
16 וייראו גוים את-שם יהוה וכל-מלכי הארץ את-כבודך.
17 כי-בנה יהוה ציון נראה בכבודו.
18 פנה אל-תפלת הערער ולא-בזה את-תפלתם.
19 תכתב זאת לדור אחרון ועם נברא יהלל-יה.
20 כי-השקיף ממרום קדשו יהוה משמים אל-ארץ הביט.
21 לשמע אנקת אסיר לפתח בני תמותה.
22 לספר בציון שם יהוה ותהלתו בירושלם.
23 בהקבץ עמים יחדו וממלכות לעבד את-יהוה.
24 ענה בדרך כחו קצר ימי.
25 אמר אלי אל-תעלני בחצי ימי בדור דורים שנותיך.
26 לפנים הארץ יסדת ומעשה ידיך שמים.
27 המה יאבדו ואתה תעמד וכלם כבגד יבלו כלבוש תחליפם ויחלפו.
28 ואתה-הוא ושנותיך לא יתמו.
29 בני-עבדיך ישכונו וזרעם לפניך יכון.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות