ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים מד

1 למנצח לבני-קרח משכיל.
2 אלהים באזנינו שמענו אבותינו ספרו-לנו פעל פעלת בימיהם בימי קדם.
3 אתה ידך גוים הורשת ותטעם תרע לאמים ותשלחם.
4 כי לא בחרבם ירשו ארץ וזרועם לא-הושיעה למו כי-ימינך וזרועך ואור פניך כי רציתם.
5 אתה-הוא מלכי אלהים צוה ישועות יעקב.
6 בך צרינו ננגח בשמך נבוס קמינו.
7 כי לא בקשתי אבטח וחרבי לא תושיעני.
8 כי הושעתנו מצרינו ומשנאינו הבישות.
9 באלהים הללנו כל-היום ושמך לעולם נודה סלה.
10 אף-זנחת ותכלימנו ולא-תצא בצבאותינו.
11 תשיבנו אחור מני-צר ומשנאינו שסו למו.
12 תתננו כצאן מאכל ובגוים זריתנו.
13 תמכר-עמך בלא-הון ולא-רבית במחיריהם.
14 תשימנו חרפה לשכנינו לעג וקלס לסביבותינו.
15 תשימנו משל בגוים מנוד-ראש בל-אמים.
16 כל-היום כלמתי נגדי ובשת פני כסתני.
17 מקול מחרף ומגדף מפני אויב ומתנקם.
18 כל-זאת באתנו ולא שכחנוך ולא-שקרנו בבריתך.
19 לא-נסוג אחור לבנו ותט אשרינו מני ארחך.
20 כי דכיתנו במקום תנים ותכס עלינו בצלמות.
21 אם-שכחנו שם אלהינו ונפרש כפינו לאל זר.
22 הלא אלהים יחקר-זאת כי-הוא ידע תעלמות לב.
23 כי-עליך הרגנו כל-היום נחשבנו כצאן טבחה.
24 עורה למה תישן אדני הקיצה אל-תזנח לנצח.
25 למה-פניך תסתיר תשכח ענינו ולחצנו.
26 כי שחה לעפר נפשנו דבקה לארץ בטננו.
27 קומה עזרתה לנו ופדנו למען חסדך.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות