ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים מ

1 למנצח לדוד מזמור.
2 קוה קויתי יהוה ויט אלי וישמע שועתי.
3 ויעלני מבור שאון מטיט היון ויקם על-סלע רגלי כונן אשרי.
4 ויתן בפי שיר חדש תהלה לאלהינו יראו רבים וייראו ויבטחו ביהוה.
5 אשרי הגבר אשר-שם יהוה מבטחו ולא-פנה אל-רהבים ושטי כזב.
6 רבות עשית אתה יהוה אלהי נפלאתיך ומחשבתיך אלינו אין ערך אליך אגידה ואדברה עצמו מספר.
7 זבח ומנחה לא-חפצת אזנים כרית לי עולה וחטאה לא שאלת.
8 אז אמרתי הנה-באתי במגלת-ספר כתוב עלי.
9 לעשות-רצונך אלהי חפצתי ותורתך בתוך מעי.
10 בשרתי צדק בקהל רב הנה שפתי לא אכלא יהוה אתה ידעת.
11 צדקתך לא-כסיתי בתוך לבי אמונתך ותשועתך אמרתי לא-כחדתי חסדך ואמתך לקהל רב.
12 אתה יהוה לא-תכלא רחמיך ממני חסדך ואמתך תמיד יצרוני.
13 כי אפפו-עלי רעות עד-אין מספר השיגוני עונתי ולא-יכלתי לראות עצמו משערות ראשי ולבי עזבני.
14 רצה יהוה להצילני יהוה לעזרתי חושה.
15 יבשו ויחפרו יחד מבקשי נפשי לספותה יסגו אחור ויכלמו חפצי רעתי.
16 ישמו על-עקב בשתם האמרים לי האח האח.
17 ישישו וישמחו בך כל-מבקשיך יאמרו תמיד יגדל יהוה אהבי תשועתך.
18 ואני עני ואביון אדני יחשב לי עזרתי ומפלטי אתה אלהי אל-תאחר.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות