ראשי > תנ''ך > הושע >


הושע ח

1 אל-חכך שפר כנשר על-בית יהוה יען עברו בריתי ועל-תורתי פשעו. 2 לי יזעקו אלהי ידענוך ישראל. 3 זנח ישראל טוב אויב ירדפו. 4 הם המליכו ולא ממני השירו ולא ידעתי כספם וזהבם עשו להם עצבים למען יכרת. 5 זנח עגלך שמרון חרה אפי בם עד-מתי לא יוכלו נקין. 6 כי מישראל והוא חרש עשהו ולא אלהים הוא כי-שבבים יהיה עגל שמרון. 7 כי רוח יזרעו וסופתה יקצרו קמה אין-לו צמח בלי יעשה-קמח אולי יעשה זרים יבלעהו. 8 נבלע ישראל עתה היו בגוים ככלי אין-חפץ בו. 9 כי-המה עלו אשור פרא בודד לו אפרים התנו אהבים. 10 גם כי-יתנו בגוים עתה אקבצם ויחלו מעט ממשא מלך שרים. 11 כי-הרבה אפרים מזבחת לחטא היו-לו מזבחות לחטא. 12 אכתוב-לו רבו תורתי כמו-זר נחשבו. 13 זבחי הבהבי יזבחו בשר ויאכלו יהוה לא רצם עתה יזכר עונם ויפקד חטאותם המה מצרים ישובו. 14 וישכח ישראל את-עשהו ויבן היכלות ויהודה הרבה ערים בצרות ושלחתי-אש בעריו ואכלה ארמנתיה.

ראשי > תנ''ך > הושע >


תוספות ותגובות