ראשי > תנ''ך > הושע >


הושע ו

1 לכו ונשובה אל-יהוה כי הוא טרף וירפאנו יך ויחבשנו. 2 יחינו מימים ביום השלישי יקמנו ונחיה לפניו. 3 ונדעה נרדפה לדעת את-יהוה כשחר נכון מוצאו ויבוא כגשם לנו כמלקוש יורה ארץ. 4 מה אעשה-לך אפרים מה אעשה-לך יהודה וחסדכם כענן-בקר וכטל משכים הלך. 5 על-כן חצבתי בנביאים הרגתים באמרי-פי ומשפטיך אור יצא. 6 כי חסד חפצתי ולא-זבח ודעת אלהים מעלות. 7 והמה כאדם עברו ברית שם בגדו בי. 8 גלעד קרית פעלי און עקבה מדם. 9 וכחכי איש גדודים חבר כהנים דרך ירצחו-שכמה כי זמה עשו. 10 בבית ישראל ראיתי שעריריה שם זנות לאפרים נטמא ישראל. 11 גם-יהודה שת קציר לך בשובי שבות עמי.

ראשי > תנ''ך > הושע >


תוספות ותגובות