נשכ2

קוד: נשכ2 בתנ"ך

סוג: אשמז

מאת:

אל:

תוספות ותגובות