לשכ=נשכ

קוד: לשכ=נשכ בתנ"ך

סוג: עלשורש_אות

מאת:

אל:

תוספות ותגובות