שורשים עם משמעות דומה, בחילוף בין אותיות ל=נ

קוד: ל=נ בתנ"ך

סוג: רבשורש

מאת:

אל:

תוספות ותגובות