שלא תימכר קרקע שהחרימו אותה בעלים אלא תינתן לכוהנים

תוספות ותגובות