שכאשר ממירים בהמה בבהמה אחרת, תהיינה שתיהן קודש

תוספות ותגובות