מין ואחריות

קוד: מין ואחריות בתנ"ך

סוג: כלל

מאת: אראל

אל:

 בתורה יש כמה פרשיות שדורשות מגבר, ששוכב עם אישה, לקחת אחריות למעשיו:

הדינים האלה באים לתקן מצב שהיה קיים בימי התורה (ובמידה רבה גם בימינו): בחברה יש הרבה גברים תאוותנים, שרוצים לנצל את גופן של הנשים להנאת עצמם, ואינם מוכנים לדאוג להן לאחר מכן.

התורה באה לשפר את מעמדן של הנשים בחברה, ומכריחה את האנשים התאוותנים האלה לשלם ולקחת אחריות למעשיהם.

הרעיון הכללי כאן הוא, שאדם ששכב עם אישה ונהנה ממנה, אפילו פעם אחת - חייב אחר-כך לדאוג לה ולהיות אחראי כלפיה, אפילו כל החיים (אם היא רוצה).

ראו גם:תגובות