למה נקנתה מערת המכפלה ב 400 שקל כסף?

קוד: ביאור:בראשית כג15 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

לאחר משא ומתן, נקב עפרון במחיר שהוא רוצה עבור מערת המכפלה והשדה שמסביבה:

בראשית כג15: "אֲדֹנִי שְׁמָעֵנִי! אֶרֶץ אַרְבַּע מֵאֹת שֶׁקֶל כֶּסֶף בֵּינִי וּבֵינְךָ מַה הִוא? וְאֶת מֵתְךָ קְבֹר"

מדוע דווקא 400 שקל כסף?

1. ע"פ התורה, מחיר של שדה בגודל "זרע חומר שעורים" (יחידת שטח מקובלת, כ-20 דונם) הוא 50 שקל כסף, ויקרא כז16: "וְאִם מִשְּׂדֵה אֲחֻזָּתוֹ יַקְדִּישׁ אִישׁ לה', וְהָיָה עֶרְכְּךָ לְפִי זַרְעוֹ, זֶרַע חֹמֶר שְׂעֹרִים בַּחֲמִשִּׁים שֶׁקֶל כָּסֶף" (פירוט). זהו המחיר ל-50 שנה; אם שדה המכפלה היה בגודל של "זרע חומר שעורים", אז אברהם למעשה שילם את מחירו עבור 400 שנה.

ה' הבטיח לתת לו את כל הארץ במתנה, אולם ה' גם אמר לו,  בראשית טו13: "וַיֹּאמֶר לְאַבְרָם: יָדֹעַ תֵּדַע כִּי גֵר יִהְיֶה זַרְעֲךָ בְּאֶרֶץ לֹא לָהֶם וַעֲבָדוּם וְעִנּוּ אֹתָם אַרְבַּע מֵאוֹת שָׁנָה... ודור רביעי ישובו הנה, כִּי לֹא שלם עון האמרי עד הנה". אם כך, 400 שנה מאוחר יותר, כל הארץ - כולל מערת המכפלה - תהיה שייכת לצאצאיו של אברהם. אברהם רצה רק לשלם על תקופת הביניים, ולכן שילם 400 שקל כסף. (החשבון לא לגמרי מדוייק, שהרי דברי ה' נאמרו כ-60 שנה לפני פטירת שרה; אולם, גם בני ישראל התעכבו שנים רבות, מרגע שיצאו ממצרים ועד שכבשו את חברון)

2. לפי חז"ל, השקלים ששילם אברהם היו קנטרין, כלומר כל אחד מהם היה שווה 100 שקלים. פרופ' דניאל מיכלסון מסביר, ששטחה של מערת המכפלה היה 8 "זרע חומר שעורים", כלומר "אברהם קנה את מערת המכפלה... ל-100 יובלות. ואף לשיטת החכמים, שמחזור היובלות הוא 49 שנה, הוא קנה ל- 4900. הקניין נעשה בשנת 2086 בהר''ד והוא תקף עד שנת 6986, כמעט עד סוף אלף השביעי. ועדיין חסר 14 שנה. וי''ל ש- 14 שנה שכבשו וחלקו את הארץ, אותם בני ענק החזיקו בשדה המכפלה נגד רצון בני ישראל. לכן 14 שנה ירדו מן החשבון" (פרופ' דניאל מיכלסון).

מקורות ופירושים נוספים

גם הגר"א, ב"קול אליהו", קישר בין מחיר מערת המכפלה לבין ערכו של שדה בספר ויקרא, אולם הוא הגיע למסקנה אחרת: "מאחר וערך השדה היה ארבע מאות שקל, והמקדיש בית כור נפדה בחמישים שקל, אז שטח השדה היה שמנה בית כור (=8 זרע חומר שעורים), או ששים ריבוא אמות מרובעות" (מתוך תוכנית מערת המכפלה / דניאל מיכלסון; וראו גם תרשים של שדה המכפלה / דניאל מיכלסון).

הסברנו את מחיר השדה ע"פ הפשט; אולם, חז"ל פירשו שהכסף ששילם אברהם היה ב"קנטרין", מנים, שכל אחד מהם שווה 100 שקל, ואם כך, מחיר השדה היה 40,000 שקל כסף (בראשית רבה נח ז, בבלי בבא מציעא פז.).

מה משמעות הביטוי " ארץ ארבע מאות שקל כסף"?

1. "על דעת אונקלוס, שהיא שוה כן, אולי רצה לומר שהיו דמיה קצובים כן במקום ההוא, כי כן המנהג ברוב הארצות, להיות מחיר שדה קצוב לפי מדתו. וכדברי רבותינו (ב"מ פז), עפרון קצב דמים כרצונו ביוקר גדול, ואברהם בנדבת לבו שמע ועשה כרצונו והגדיל" (רמב"ן).

2. "ועל דרך הפשט - שקנה אותה בכך, עפרון או אבותיו הקדמונים" (רמב"ן). http://www.ufu.co.il/files/fbtfots5fg0nyss84op1.jpg

אברהם קונה את מערת המכפלה / אהובה קליין (c)

"" ביני ובינך" - בין שני אוהבים כמונו מה היא חשובה לכלום אלא הנח את המכר (ב"ר) ואת מתך קבור " (רש"י)

מן הסתם היה הביטוי "ביני ובינך" שכיח בעת מו"מ בעניין כסף. שכן גם "כסף" וגם "ביני ובינך" במתגם = 160. (אליהו ציפר, מתי מוין הא"ב ולמה מוין בדרך בה מוין).

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגל

 • וישקול אברהם את הכסף: אברהם לאמר לו טו אדני שמעני ארץ ארבע מאת שקל כסף ביני ובינך מה הוא ואת מתך קבר טז וישמע אברהם אל עפרון וישקל אברהם לעפרן את הכסף אשר דבר באזני... (cache); מדוע ... (cache)
 • ארבע אבי הענק עפרון וחברון: ואני מוסיף שאולי זה המקור לפור { four } ג€“ ארבע.. יתכן שהקשר מרומז פה: בראשית כג14-15: "ויען עפרון את אברהם לאמר לו אדני שמעני ארץ ארבע מאת שקל כסף ביני ובינך מה הוא ואת ... (cache)
 • מערת המכפלה ג€“ איך עסקת נדל"ן אחת שינתה לכולנו את החיים? | נדלניסטית: 20 ספטמבר 2010 ... אברהם לאמר לו טו אדני שמעני ארץ ארבע מאת שקל כסף ביני ובינך מה הוא ואת מתך קבר טז וישמע אברהם אל עפרון וישקל אברהם לעפרן את הכסף אשר דבר באזני ... (cache)
 • מערת המכפלה בחברון: שלב א: הצעת מחיר על ידי המוכר - "אדני שמעני ארץ ארבע מאת שקל כסף ביני ובינך מה היא ואת מתך קבור" (בראשית כג' 15) שלב ב: הסכמת הקונה - "וישמע אברהם אל עפרון"(בראשית ... (cache)
 • מערת המכפלה: שלב א: הצעת מחיר על ידי המוכר - "אדני שמעני ארץ ארבע מאת שקל כסף ביני ובינך מה היא ואת מתך קבור" (בראשית כג 15). שלב ב: הסכמת הקונה - "וישמע אברהם אל עפרון"(פסוק 16) ... (cache)
 • בשבילי התנ"ך: כתיב הכא: כי יקח איש אשה ובעלה. וכתיב התם: נתתי כסף השדה קח ממני וקיחה אקרי קנין, שנאמר: השדה אשר קנה אברהם אי נמי, שדות בכסף יקנו: אדני שמעני ארץ ארבע מאות שקל כסף ... (cache)
 • מדינת ישראל: הוא נאלץ לרכוש אחוזת קבר במחיר מופרז ומופקע, כדברי הכתוב: "ויען עפרן את אברהם לאמר לו6. אדני שמעני, ארץ ארבע מאות שקל כסף ביני ובינך מה הִוא", אומר עפרון לאברהם כסוחר ... (cache)
 • Yeshiva.org.il- פרשת חיי שרה: ... ואקברה את מתי שמה: (יד) ויען עפרון את אברהם לאמר לו: (טו) אדני שמעני ארץ ארבע מאת שקל כסף ביני ובינך מה הוא ואת מתך קבר: (טז) וישמע אברהם אל עפרון וישקל אברהם לעפרן ... (cache)
 • פרשת חיי שרה - הסולם-בית מדרש לפנימיות התורה - קבלה - kabbalah: ... ויען עפרון את- אברהם לאמר לו, אדני שמעני ארץ ארבע מאת שקל- כסף ביני ובינך מה- הוא ואת- מתך קבר, וישמע אברהם אל- עפרון וישקל אברהם לעפרן את-הכסף אשר דבר באזני בני- ... (cache)
 • ynet פרשת השבוע: כך מנהל אברהם אבינו מו"מ - כלכלה: 18 נובמבר 2011 ... עפרון מבין כי יש לו הזדמנות לסגור את העסקה היות והצד השני צריך את המקום בדחיפות, ולכן הוא נוקב במחיר מלא וגבוה: "אדני שמעני, ארץ ארבע מאות שקל כסף ביני ... (cache)
 • ילקוט שמעוני - חיי שרה: אדני שמעני ארץ ארבע מאות שקל כסף זהו שאמר הכתוב נבהל להון איש רע עין זה עפרון שהכניס עין הרע בממונו של אברהם אמר אי את בעי למיתן ארבע מאה קנטרין דכסף מן סחורתא ... (cache)
 • לגרסת Word: מתייחס באופן ברור לדברי עפרון בפסוקים י"ד-ט"ו: "ויען עפרון את אברהם לאמר לו: אדני, שמעני, ארץ ארבע מאת שקל כסף ביני ובינך מה הוא ואת מתך קבר"; לכן פסוקים י"ד-ט"ז בוודאי ... (cache)
 • השפעת המקרא על סמלי המדינה: 6 ספטמבר 2009 ... למשל, ב"בראשית" (כג טו) עפרון אומר לאברהם: "אדני שמעני ארץ ארבע מאת שקל כסף ביני ובינך מה הוא, ואת מתך קבר". גם מקור האגורה בתנ"ך: "והיה כל הנותר ... (cache)
 • בית ספר לפרסום: "ויען עפרון את אברהם לאמר לו, אדני שמעני ארץ ארבע מאות שקל כסף ביני ובינך מה היא, ואת מתך קבור" (בראשית כ"ג, י"ד-ט"ו). מרוב להגו של עפרון, חש אברהם כי דברי הרהב שלו אינם ... (cache)
 • Yeshiva.org.il- בראשית פרק כג: ... ואקברה את מתי שמה: (יד) ויען עפרון את אברהם לאמר לו: (טו) אדני שמעני ארץ ארבע מאת שקל כסף ביני ובינך מה הוא ואת מתך קבר: (טז) וישמע אברהם אל עפרון וישקל אברהם לעפרן ... (cache)
 • " ב תשע חיי שרה: בר לס. ו. חר? "אלא עפרון לא העז לבקש מאברהם. את הכסף ישירות אליו.,. מה עשה? אמר עפרון. לאברהם. ": אדני שמעני ארץ ארבע מאות שקל כסף. ביני ובינך מה היא., ". אבל חלילה ... (cache)
 • ביאור:בבלי בבא מציעא דף פז ג€“ ויקיטקסט: 31 מאי 2009 ... מעפרון: מעיקרא כתיב (בראשית כג טו) [ אדני שמעני] ארץ ארבע מאות שקל כסף [ביני ובינך מה הוא ואת מתך קבר] ולבסוף כתיב (בראשית כג טז) וישמע אברהם אל עפרון ... (cache)
 • חמשה חומשי תורה: ... ממני ואקברה את מתי שמה כג:יד ויען עפרון את אברהם לאמר לו כג:טו אדני שמעני ארץ ארבע מאת שקל כסף ביני ובינך מה הוא ואת מתך קבר כג:טז וישמע אברהם אל עפרון וישקל אברהם ...
 • מתי מוין הא"ב ולמה מוין בדרך בה מוין: 7 אפריל 2010 ..."אדני שמעני ארץ ארבע מאת שקל-כסף ביני ובינךג€¦" בראשית כג 15 ג€“ הצעתו של אברהם לעפרן החתי. מן הסתם היה הביטוי "ביני ובינך" שכיח בעת מו"מ בעניין כסף. (cache)
 • ספר בראשית בכתיב המסורה ג€“ ויקיטקסט: 14 אוגוסט 2006 ... הארץ לאמר אך אם אתה לו שמעני נתתי כסף השדה קח ממני ואקברה את מתי שמה ויען עפרון את אברהם לאמר לו אדני שמעני ארץ ארבע מאת שקל כסף ביני ובינך מה ... (cache)
 • מילה בסלע: 13 נובמבר 2009 ... אדני, שמעני ארץ, ארבע. מאות שקל-כסף ביני ובינך מה-היא ואת. מתך קבור....טז. וישקל אברהם לעפרון את. הכסף אשר דיבר באזני בני-חת, ארבע. מאות שקל כסף עובר ... (cache)
 • מי שמדבר לא עושה - הרהורים לפרשת חיי שרה: 27 אוקטובר 2010 ..."ויען עפרון את אברהם לאמר לו: אדני שמעני ארץ ארבע מאת שקל כסף ביני ובינך מה הוא ואת מתך קבר". מרוב להגו של עפרון, חש אברהם כי דברי הרהב של עפרון אינם ... (cache)
 • ה: פרשת חיי שרה - דתה המטריארכאלית של ישראל: 10 נובמבר 2009 ..."אדני שמעני, ארץ ארבע מאת שקל-כסף ביני ובינך מה-הוא ואת מתך קבור". מדובר בסכום עצום וכמעט דמיוני: שמונה מאות שנה אחר כך, כשיבוא דוד לרכוש את גורן ... (cache)
 • HomeEnglishתורהמשנהContactchaver: ... ממני ואקברה את מתי שמה כג:יד ויען עפרון את אברהם לאמר לו כג:טו אדני שמעני ארץ ארבע מאת שקל כסף ביני ובינך מה הוא ואת מתך קבר כג:טז וישמע אברהם אל עפרון וישקל אברהם ...
 • התנ"ך בחיי היום יום בישראל המודרנית ֲ« המולטי יקום של אלי אשד: 6 אוקטובר 2010 ... למשל, ב"בראשית" (כג טו) עפרון אומר לאברהם: "אדני שמעני ארץ ארבע מאת שקל כסף ביני ובינך מה הוא, ואת מתך קבר". גם מקור האגורה בתנ"ך: "והיה כל הנותר ... (cache)
 • עין הרע: אדני שמעני ארץ ארבע מאות שקל כסף זהו שאמר הכתוב נבהל להון איש רע עין זה עפרון שהכניס עין הרע בממונו של אברהם. ספר קומץ המנחה חלק ב אות [נא]. באלכסנדרוס בגלגל העין ... (cache)
 • השפעת התנך על חיי היום יום בישראל: אוגוסט 2009: 31 אוגוסט 2009 ... אדני שמעני ארץ ארבע מאת שקל כסף ביני ובינך מה הוא ואת מתך קבור. ב"יחזקאל" (מה יב): עשרה וחמישה שקל. ב"שמות" (ל יג): זה יתנו כל העבר על הפקדים מחצית ... (cache)
 • הרב יואל בן נון: אדני שמעני ארץ ארבע מאֹת שקל כסף ביני ובינך מה הִוא ואת מתך קבֹר. וישמע אברהם אל עפרון וישקל אברהם לעפרֹן את הכסף אשר דִּבֶּר באזני בני חת ארבע מאות שקל כסף עֹבר ... (cache)
 • השפעת התנך על חיי היום יום בישראל: השפעת המקרא על סמלי המדינה ג€“ המטבע: 29 אוגוסט 2009 ... אדני שמעני ארץ ארבע מאת שקל כסף ביני ובינך מה הוא ואת מתך קבור. ב"יחזקאל" (מה יב): עשרה וחמישה שקל. ב"שמות" (ל יג): זה יתנו כל העבר על הפקדים מחצית ... (cache)
 • more "אדני שמעני ארץ ארבע ":
 • על העושק בדיני החוזים / מיכאל ויגודה: על העושק בדיני החוזים. "ארץ ארבע מאת שקל כסף ביני ובינך מה הִוא?" מיכאל ויגודה*. פרשת חיי שרה, תשס"ג, גיליון מס' 97. עורכים: אביעד הכהן, מיכאל ויגודה עריכה לשונית: יחיאל ... (cache)
 • Daf Mekorot, Parashat Chayey Sara דף מקורות פרשת חיי שרה: שמעני ארץ ארבע מאת שקל-כסף ביני ובינך מה-הוא ואת-מתך קבר: (טז) וישמע אברהם אל- עפרון וישקל אברהם לעפרן את-הכסף אשר דבר באזני בני-חת ארבע מאות שקל כסף עבר ... (cache)
 • "גמלתהו טוב ולא רע" - זו רבקה אמנו (מדרש משלי לא): עוז ושלום, החוג הרעיוני לציונות דתית ע"ר. logo. פרשת חיי שרה גליון מס' 162 תשס"א. ויען עפרון את אברהם לאמר לו: אדני שמעני, ארץ ארבע מאת שקל כסף ביני ובינך מה הוא, ואת מתך ... (cache)
 • כתבות קטיף.נט - האתר הרשמי של גוש קטיף: אדוני שמעני ארץ ארבע מאת שקל כסף ביני ובינך מה הוא...וישמע אברהם.. (כג, יד-טז). "מה הוא": "ביני ובינך" ג€“ לעפרון "יש אות 'מלמעלה' בענין שווי או ערך השדה הרי היא האות הנמצאת ... (cache)
 • תוצאות ההשתדלות ברכושנות: ממשיך עפרון ואומר: ג€�ארץ ארבע מאת שקל כסף ביני ובינך מה היא, ואת מתך קברג€�. מסביר המדרש רבה: ג€�בין שני אוהבים כמונו מה היא חשובה? לכלום. אלא הנח את המכר ואת מתך קבורג€�. (cache)
 • Hebrew Genesis | Christogenea.org: 23:15 אדני שמעני ארץ ארבע מאת שקל-כסף ביני ובינך מה-הוא ואת-מתך קבר. 23:16 וישמע אברהם אל-עפרון וישקל אברהם לעפרן את-הכסף אשר דבר באזני בני-חת ארבע מאות שקל ... (cache)
 • חוזה שנכרת בין מנוחה לבין בית אבות נגוע בעושק, יוסף קסל נגד מלון עדן נהריה...: 17 דצמבר 2007 ... לסקירת ההלכות ראה בפרשת השבוע, גליון 97, מאמרו של מיכאל ויגודה "ארץ ארבע מאת שקל כסף ביני ובינך מה הוא?" על העושק בדיני החוזים. פורסם באתר משרד ...
 • more "מאת שקל כסף ביני ":
 • more "ובינך מה הוא ואת ":
 • more "הוא ואת מתך קבר ":

תגובות