שבעת ימי הבריאה בעולם המידע

קוד: שבעת ימי הבריאה בעולם המידע בתנ"ך

סוג: אוסף

מאת: אלברט שבות

אל: