ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים קכה

1 שיר המעלות הבטחים ביהוה כהר-ציון לא-ימוט לעולם ישב.
2 ירושלם הרים סביב לה ויהוה סביב לעמו מעתה ועד-עולם.
3 כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים למען לא-ישלחו הצדיקים בעולתה ידיהם.
4 היטיבה יהוה לטובים ולישרים בלבותם.
5 והמטים עקלקלותם יוליכם יהוה את-פעלי האון שלום על-ישראל.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות