ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים קכא

1 שיר למעלות אשא עיני אל-ההרים מאין יבא עזרי.
2 עזרי מעם יהוה עשה שמים וארץ.
3 אל-יתן למוט רגלך אל-ינום שמרך.
4 הנה לא-ינום ולא יישן שומר ישראל.
5 יהוה שמרך יהוה צלך על-יד ימינך.
6 יומם השמש לא-יככה וירח בלילה.
7 יהוה ישמרך מכל-רע ישמר את-נפשך.
8 יהוה ישמר-צאתך ובואך מעתה ועד-עולם.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות