ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים צא

1 ישב בסתר עליון בצל שדי יתלונן.
2 אמר ליהוה מחסי ומצודתי אלהי אבטח-בו.
3 כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר הוות.
4 באברתו יסך לך ותחת-כנפיו תחסה צנה וסחרה אמתו.
5 לא-תירא מפחד לילה מחץ יעוף יומם.
6 מדבר באפל יהלך מקטב ישוד צהרים.
7 יפל מצדך אלף ורבבה מימינך אליך לא יגש.
8 רק בעיניך תביט ושלמת רשעים תראה.
9 כי-אתה יהוה מחסי עליון שמת מעונך.
10 לא-תאנה אליך רעה ונגע לא-יקרב באהלך.
11 כי מלאכיו יצוה-לך לשמרך בכל-דרכיך.
12 על-כפים ישאונך פן-תגף באבן רגלך.
13 על-שחל ופתן תדרך תרמס כפיר ותנין.
14 כי בי חשק ואפלטהו אשגבהו כי-ידע שמי.
15 יקראני ואענהו עמו-אנכי בצרה אחלצהו ואכבדהו.
16 ארך ימים אשביעהו ואראהו בישועתי.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות