ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים ח

1 למנצח על-הגתית מזמור לדוד.
2 יהוה אדנינו מה-אדיר שמך בכל-הארץ אשר תנה הודך על-השמים.
3 מפי עוללים וינקים יסדת עז למען צורריך להשבית אויב ומתנקם.
4 כי-אראה שמיך מעשי אצבעתיך ירח וכוכבים אשר כוננתה.
5 מה-אנוש כי-תזכרנו ובן-אדם כי תפקדנו.
6 ותחסרהו מעט מאלהים וכבוד והדר תעטרהו.
7 תמשילהו במעשי ידיך כל שתה תחת-רגליו.
8 צנה ואלפים כלם וגם בהמות שדי.
9 צפור שמים ודגי הים עבר ארחות ימים.
10 יהוה אדנינו מה-אדיר שמך בכל-הארץ.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות