ראשי > תנ''ך > דברי הימים ב >


דברי הימים ב יא

1 ויבא רחבעם ירושלם ויקהל את-בית יהודה ובנימן מאה ושמונים אלף בחור עשה מלחמה להלחם עם-ישראל להשיב את-הממלכה לרחבעם.

2 ויהי דבר-יהוה אל-שמעיהו איש-האלהים לאמר. 3 אמר אל-רחבעם בן-שלמה מלך יהודה ואל כל-ישראל ביהודה ובנימן לאמר. 4 כה אמר יהוה לא-תעלו ולא-תלחמו עם-אחיכם שובו איש לביתו כי מאתי נהיה הדבר הזה וישמעו את-דברי יהוה וישבו מלכת אל-ירבעם.

5 וישב רחבעם בירושלם ויבן ערים למצור ביהודה. 6 ויבן את-בית-לחם ואת-עיטם ואת-תקוע. 7 ואת-בית-צור ואת-שוכו ואת-עדלם. 8 ואת-גת ואת-מרשה ואת-זיף. 9 ואת-אדורים ואת-לכיש ואת-עזקה. 10 ואת-צרעה ואת-אילון ואת-חברון אשר ביהודה ובבנימן ערי מצרות. 11 ויחזק את-המצרות ויתן בהם נגידים ואצרות מאכל ושמן ויין. 12 ובכל-עיר ועיר צנות ורמחים ויחזקם להרבה מאד ויהי-לו יהודה ובנימן. 13 והכהנים והלוים אשר בכל-ישראל התיצבו עליו מכל-גבולם. 14 כי-עזבו הלוים את-מגרשיהם ואחזתם וילכו ליהודה ולירושלם כי-הזניחם ירבעם ובניו מכהן ליהוה. 15 ויעמד-לו כהנים לבמות ולשעירים ולעגלים אשר עשה. 16 ואחריהם מכל שבטי ישראל הנתנים את-לבבם לבקש את-יהוה אלהי ישראל באו ירושלם לזבוח ליהוה אלהי אבותיהם. 17 ויחזקו את-מלכות יהודה ויאמצו את-רחבעם בן-שלמה לשנים שלוש כי הלכו בדרך דויד ושלמה לשנים שלוש. 18 ויקח-לו רחבעם אשה את-מחלת בן-ירימות בן-דויד אביהיל בת-אליאב בן-ישי. 19 ותלד לו בנים את-יעוש ואת-שמריה ואת-זהם. 20 ואחריה לקח את-מעכה בת-אבשלום ותלד לו את-אביה ואת-עתי ואת-זיזא ואת-שלמית. 21 ויאהב רחבעם את-מעכה בת-אבשלום מכל-נשיו ופילגשיו כי נשים שמונה-עשרה נשא ופילגשים ששים ויולד עשרים ושמונה בנים וששים בנות. 22 ויעמד לראש רחבעם את-אביה בן-מעכה לנגיד באחיו כי להמליכו. 23 ויבן ויפרץ מכל-בניו לכל-ארצות יהודה ובנימן לכל ערי המצרות ויתן להם המזון לרב וישאל המון נשים.

ראשי > תנ''ך > דברי הימים ב >


תוספות ותגובות