ראשי > תנ''ך > זכריה >


זכריה ג

1 ויראני את-יהושע הכהן הגדול עמד לפני מלאך יהוה והשטן עמד על-ימינו לשטנו. 2 ויאמר יהוה אל-השטן יגער יהוה בך השטן ויגער יהוה בך הבחר בירושלם הלוא זה אוד מצל מאש. 3 ויהושע היה לבש בגדים צואים ועמד לפני המלאך. 4 ויען ויאמר אל-העמדים לפניו לאמר הסירו הבגדים הצאים מעליו ויאמר אליו ראה העברתי מעליך עונך והלבש אתך מחלצות. 5 ואמר ישימו צניף טהור על-ראשו וישימו הצניף הטהור על-ראשו וילבשהו בגדים ומלאך יהוה עמד. 6 ויעד מלאך יהוה ביהושע לאמר. 7 כה-אמר יהוה צבאות אם-בדרכי תלך ואם את-משמרתי תשמר וגם-אתה תדין את-ביתי וגם תשמר את-חצרי ונתתי לך מהלכים בין העמדים האלה. 8 שמע-נא יהושע הכהן הגדול אתה ורעיך הישבים לפניך כי-אנשי מופת המה כי-הנני מביא את-עבדי צמח. 9 כי הנה האבן אשר נתתי לפני יהושע על-אבן אחת שבעה עינים הנני מפתח פתחה נאם יהוה צבאות ומשתי את-עון הארץ-ההיא ביום אחד. 10 ביום ההוא נאם יהוה צבאות תקראו איש לרעהו אל-תחת גפן ואל-תחת תאנה.

ראשי > תנ''ך > זכריה >


תוספות ותגובות