ראשי > תנ''ך > עמוס >


עמוס ד

1 שמעו הדבר הזה פרות הבשן אשר בהר שמרון העשקות דלים הרצצות אביונים האמרת לאדניהם הביאה ונשתה. 2 נשבע אדני יהוה בקדשו כי הנה ימים באים עליכם ונשא אתכם בצנות ואחריתכן בסירות דוגה. 3 ופרצים תצאנה אשה נגדה והשלכתנה ההרמונה נאם-יהוה. 4 באו בית-אל ופשעו הגלגל הרבו לפשע והביאו לבקר זבחיכם לשלשת ימים מעשרתיכם. 5 וקטר מחמץ תודה וקראו נדבות השמיעו כי כן אהבתם בני ישראל נאם אדני יהוה. 6 וגם-אני נתתי לכם נקיון שנים בכל-עריכם וחסר לחם בכל מקומתיכם ולא-שבתם עדי נאם-יהוה. 7 וגם אנכי מנעתי מכם את-הגשם בעוד שלשה חדשים לקציר והמטרתי על-עיר אחת ועל-עיר אחת לא אמטיר חלקה אחת תמטר וחלקה אשר-לא-תמטיר עליה תיבש. 8 ונעו שתים שלש ערים אל-עיר אחת לשתות מים ולא ישבעו ולא-שבתם עדי נאם-יהוה. 9 הכיתי אתכם בשדפון ובירקון הרבות גנותיכם וכרמיכם ותאניכם וזיתיכם יאכל הגזם ולא-שבתם עדי נאם-יהוה.

10 שלחתי בכם דבר בדרך מצרים הרגתי בחרב בחוריכם עם שבי סוסיכם ואעלה באש מחניכם ובאפכם ולא-שבתם עדי נאם-יהוה. 11 הפכתי בכם כמהפכת אלהים את-סדם ואת-עמרה ותהיו כאוד מצל משרפה ולא-שבתם עדי נאם-יהוה. 12 לכן כה אעשה-לך ישראל עקב כי-זאת אעשה-לך הכון לקראת-אלהיך ישראל. 13 כי הנה יוצר הרים וברא רוח ומגיד לאדם מה-שחו עשה שחר עיפה ודרך על-במתי ארץ יהוה אלהי-צבאות שמו.

ראשי > תנ''ך > עמוס >


תוספות ותגובות