ראשי > תנ''ך > הושע >


הושע יד

1 תאשם שמרון כי מרתה באלהיה בחרב יפלו עלליהם ירטשו והריותיו יבקעו.

2 שובה ישראל עד יהוה אלהיך כי כשלת בעונך. 3 קחו עמכם דברים ושובו אל-יהוה אמרו אליו כל-תשא עון וקח-טוב ונשלמה פרים שפתינו. 4 אשור לא יושיענו על-סוס לא נרכב ולא-נאמר עוד אלהינו למעשה ידינו אשר-בך ירחם יתום. 5 ארפא משובתם אהבם נדבה כי שב אפי ממנו. 6 אהיה כטל לישראל יפרח כשושנה ויך שרשיו כלבנון. 7 ילכו ינקותיו ויהי כזית הודו וריח לו כלבנון. 8 ישבו ישבי בצלו יחיו דגן ויפרחו כגפן זכרו כיין לבנון. 9 אפרים מה-לי עוד לעצבים אני עניתי ואשורנו אני כברוש רענן ממני פריך נמצא. 10 מי חכם ויבן אלה נבון וידעם כי-ישרים דרכי יהוה וצדקים ילכו בם ופשעים יכשלו בם.

ראשי > תנ''ך > הושע >


תוספות ותגובות