ראשי > תנ''ך > ירמיהו >


ירמיהו מג

1 ויהי ככלות ירמיהו לדבר אל-כל-העם את-כל-דברי יהוה אלהיהם אשר שלחו יהוה אלהיהם אליהם את כל-הדברים האלה.

2 ויאמר עזריה בן-הושעיה ויוחנן בן-קרח וכל-האנשים הזדים אמרים אל-ירמיהו שקר אתה מדבר לא שלחך יהוה אלהינו לאמר לא-תבאו מצרים לגור שם. 3 כי ברוך בן-נריה מסית אתך בנו למען תת אתנו ביד-הכשדים להמית אתנו ולהגלות אתנו בבל. 4 ולא-שמע יוחנן בן-קרח וכל-שרי החילים וכל-העם בקול יהוה לשבת בארץ יהודה. 5 ויקח יוחנן בן-קרח וכל-שרי החילים את כל-שארית יהודה אשר-שבו מכל-הגוים אשר נדחו-שם לגור בארץ יהודה. 6 את-הגברים ואת-הנשים ואת-הטף ואת-בנות המלך ואת כל-הנפש אשר הניח נבוזראדן רב-טבחים את-גדליהו בן-אחיקם בן-שפן ואת ירמיהו הנביא ואת-ברוך בן-נריהו. 7 ויבאו ארץ מצרים כי לא שמעו בקול יהוה ויבאו עד-תחפנחס.

8 ויהי דבר-יהוה אל-ירמיהו בתחפנחס לאמר. 9 קח בידך אבנים גדלות וטמנתם במלט במלבן אשר בפתח בית-פרעה בתחפנחס לעיני אנשים יהודים. 10 ואמרת אליהם כה-אמר יהוה צבאות אלהי ישראל הנני שלח ולקחתי את-נבוכדראצר מלך-בבל עבדי ושמתי כסאו ממעל לאבנים האלה אשר טמנתי ונטה את-שפרורו עליהם. 11 ובאה והכה את-ארץ מצרים אשר למות למות ואשר לשבי לשבי ואשר לחרב לחרב. 12 והצתי אש בבתי אלהי מצרים ושרפם ושבם ועטה את-ארץ מצרים כאשר-יעטה הרעה את-בגדו ויצא משם בשלום. 13 ושבר את-מצבות בית שמש אשר בארץ מצרים ואת-בתי אלהי-מצרים ישרף באש.

ראשי > תנ''ך > ירמיהו >


תוספות ותגובות