ראשי > תנ''ך > ירמיהו >


ירמיהו מא

1 ויהי בחדש השביעי בא ישמעאל בן-נתניה בן-אלישמע מזרע המלוכה ורבי המלך ועשרה אנשים אתו אל-גדליהו בן-אחיקם המצפתה ויאכלו שם לחם יחדו במצפה. 2 ויקם ישמעאל בן-נתניה ועשרת האנשים אשר-היו אתו ויכו את-גדליהו בן-אחיקם בן-שפן בחרב וימת אתו אשר-הפקיד מלך-בבל בארץ. 3 ואת כל-היהודים אשר-היו אתו את-גדליהו במצפה ואת-הכשדים אשר נמצאו-שם את אנשי המלחמה הכה ישמעאל. 4 ויהי ביום השני להמית את-גדליהו ואיש לא ידע. 5 ויבאו אנשים משכם משלו ומשמרון שמנים איש מגלחי זקן וקרעי בגדים ומתגדדים ומנחה ולבונה בידם להביא בית יהוה. 6 ויצא ישמעאל בן-נתניה לקראתם מן-המצפה הלך הלך ובכה ויהי כפגש אתם ויאמר אליהם באו אל-גדליהו בן-אחיקם. 7 ויהי כבואם אל-תוך העיר וישחטם ישמעאל בן-נתניה אל-תוך הבור הוא והאנשים אשר-אתו. 8 ועשרה אנשים נמצאו-בם ויאמרו אל-ישמעאל אל-תמתנו כי-יש-לנו מטמנים בשדה חטים ושערים ושמן ודבש ויחדל ולא המיתם בתוך אחיהם. 9 והבור אשר השליך שם ישמעאל את כל-פגרי האנשים אשר הכה ביד-גדליהו הוא אשר עשה המלך אסא מפני בעשא מלך-ישראל אתו מלא ישמעאל בן-נתניהו חללים. 10 וישב ישמעאל את-כל-שארית העם אשר במצפה את-בנות המלך ואת-כל-העם הנשארים במצפה אשר הפקיד נבוזראדן רב-טבחים את-גדליהו בן-אחיקם וישבם ישמעאל בן-נתניה וילך לעבר אל-בני עמון. 11 וישמע יוחנן בן-קרח וכל-שרי החילים אשר אתו את כל-הרעה אשר עשה ישמעאל בן-נתניה. 12 ויקחו את-כל-האנשים וילכו להלחם עם-ישמעאל בן-נתניה וימצאו אתו אל-מים רבים אשר בגבעון. 13 ויהי כראות כל-העם אשר את-ישמעאל את-יוחנן בן-קרח ואת כל-שרי החילים אשר אתו וישמחו. 14 ויסבו כל-העם אשר-שבה ישמעאל מן-המצפה וישבו וילכו אל-יוחנן בן-קרח. 15 וישמעאל בן-נתניה נמלט בשמנה אנשים מפני יוחנן וילך אל-בני עמון.

16 ויקח יוחנן בן-קרח וכל-שרי החילים אשר-אתו את כל-שארית העם אשר השיב מאת ישמעאל בן-נתניה מן-המצפה אחר הכה את-גדליה בן-אחיקם גברים אנשי המלחמה ונשים וטף וסרסים אשר השיב מגבעון. 17 וילכו וישבו בגרות כמוהם אשר-אצל בית לחם ללכת לבוא מצרים. 18 מפני הכשדים כי יראו מפניהם כי-הכה ישמעאל בן-נתניה את-גדליהו בן-אחיקם אשר-הפקיד מלך-בבל בארץ.

ראשי > תנ''ך > ירמיהו >


תוספות ותגובות