ראשי > תנ''ך > ישעיהו >


ישעיהו נו

1 כה אמר יהוה שמרו משפט ועשו צדקה כי-קרובה ישועתי לבוא וצדקתי להגלות. 2 אשרי אנוש יעשה-זאת ובן-אדם יחזיק בה שמר שבת מחללו ושמר ידו מעשות כל-רע.

3 ואל-יאמר בן-הנכר הנלוה אל-יהוה לאמר הבדל יבדילני יהוה מעל עמו ואל-יאמר הסריס הן אני עץ יבש.

4 כי-כה אמר יהוה לסריסים אשר ישמרו את-שבתותי ובחרו באשר חפצתי ומחזיקים בבריתי. 5 ונתתי להם בביתי ובחומתי יד ושם טוב מבנים ומבנות שם עולם אתן-לו אשר לא יכרת.

6 ובני הנכר הנלוים על-יהוה לשרתו ולאהבה את-שם יהוה להיות לו לעבדים כל-שמר שבת מחללו ומחזיקים בבריתי. 7 והביאותים אל-הר קדשי ושמחתים בבית תפלתי עולתיהם וזבחיהם לרצון על-מזבחי כי ביתי בית-תפלה יקרא לכל-העמים. 8 נאם אדני יהוה מקבץ נדחי ישראל עוד אקבץ עליו לנקבציו. 9 כל חיתו שדי אתיו לאכל כל-חיתו ביער.

10 צפו עורים כלם לא ידעו כלם כלבים אלמים לא יוכלו לנבח הזים שכבים אהבי לנום. 11 והכלבים עזי-נפש לא ידעו שבעה והמה רעים לא ידעו הבין כלם לדרכם פנו איש לבצעו מקצהו. 12 אתיו אקחה-יין ונסבאה שכר והיה כזה יום מחר גדול יתר מאד.

ראשי > תנ''ך > ישעיהו >


תוספות ותגובות