ראשי > תנ''ך > ישעיהו >


ישעיהו נב

1 עורי עורי לבשי עזך ציון לבשי בגדי תפארתך ירושלם עיר הקדש כי לא יוסיף יבא-בך עוד ערל וטמא. 2 התנערי מעפר קומי שבי ירושלם התפתחו מוסרי צוארך שביה בת-ציון.

3 כי-כה אמר יהוה חנם נמכרתם ולא בכסף תגאלו.

4 כי כה אמר אדני יהוה מצרים ירד-עמי בראשנה לגור שם ואשור באפס עשקו. 5 ועתה מה-לי-פה נאם-יהוה כי-לקח עמי חנם משלו יהילילו נאם-יהוה ותמיד כל-היום שמי מנאץ. 6 לכן ידע עמי שמי לכן ביום ההוא כי-אני-הוא המדבר הנני.

7 מה-נאוו על-ההרים רגלי מבשר משמיע שלום מבשר טוב משמיע ישועה אמר לציון מלך אלהיך. 8 קול צפיך נשאו קול יחדו ירננו כי עין בעין יראו בשוב יהוה ציון. 9 פצחו רננו יחדו חרבות ירושלם כי-נחם יהוה עמו גאל ירושלם. 10 חשף יהוה את-זרוע קדשו לעיני כל-הגוים וראו כל-אפסי-ארץ את ישועת אלהינו.

11 סורו סורו צאו משם טמא אל-תגעו צאו מתוכה הברו נשאי כלי יהוה. 12 כי לא בחפזון תצאו ובמנוסה לא תלכון כי-הלך לפניכם יהוה ומאספכם אלהי ישראל.

13 הנה ישכיל עבדי ירום ונשא וגבה מאד. 14 כאשר שממו עליך רבים כן-משחת מאיש מראהו ותארו מבני אדם. 15 כן יזה גוים רבים עליו יקפצו מלכים פיהם כי אשר לא-ספר להם ראו ואשר לא-שמעו התבוננו.

ראשי > תנ''ך > ישעיהו >


תוספות ותגובות