ראשי > תנ''ך > שמואל א >


שמואל א ה

1 ופלשתים לקחו את ארון האלהים ויבאהו מאבן העזר אשדודה. 2 ויקחו פלשתים את-ארון האלהים ויביאו אתו בית דגון ויציגו אתו אצל דגון. 3 וישכמו אשדודים ממחרת והנה דגון נפל לפניו ארצה לפני ארון יהוה ויקחו את-דגון וישבו אתו למקומו. 4 וישכמו בבקר ממחרת והנה דגון נפל לפניו ארצה לפני ארון יהוה וראש דגון ושתי כפות ידיו כרתות אל-המפתן רק דגון נשאר עליו. 5 על-כן לא-ידרכו כהני דגון וכל-הבאים בית-דגון על-מפתן דגון באשדוד עד היום הזה.

6 ותכבד יד-יהוה אל-האשדודים וישמם ויך אתם בעפלים את-אשדוד ואת-גבוליה. 7 ויראו אנשי-אשדוד כי-כן ואמרו לא-ישב ארון אלהי ישראל עמנו כי-קשתה ידו עלינו ועל דגון אלהינו. 8 וישלחו ויאספו את-כל-סרני פלשתים אליהם ויאמרו מה-נעשה לארון אלהי ישראל ויאמרו גת יסב ארון אלהי ישראל ויסבו את-ארון אלהי ישראל.

9 ויהי אחרי הסבו אתו ותהי יד-יהוה בעיר מהומה גדולה מאד ויך את-אנשי העיר מקטן ועד-גדול וישתרו להם עפלים. 10 וישלחו את-ארון האלהים עקרון ויהי כבוא ארון האלהים עקרון ויזעקו העקרנים לאמר הסבו אלי את-ארון אלהי ישראל להמיתני ואת-עמי. 11 וישלחו ויאספו את-כל-סרני פלשתים ויאמרו שלחו את-ארון אלהי ישראל וישב למקמו ולא-ימית אתי ואת-עמי כי-היתה מהומת-מות בכל-העיר כבדה מאד יד האלהים שם. 12 והאנשים אשר לא-מתו הכו בעפלים ותעל שועת העיר השמים.

ראשי > תנ''ך > שמואל א >


תוספות ותגובות