זער=צער

קוד: זער=צער בתנ"ך

סוג: עלשורש_אות

מאת:

אל:

תוספות ותגובות