שורשים עם משמעות דומה, בחילוף בין אותיות ז=צ

קוד: ז=צ בתנ"ך

סוג: רבשורש

מאת:

אל:

תוספות ותגובות