זבח

קוד: זבח בתנ"ך

סוג: אשמז

מאת:

אל:

תוספות ותגובות