שורשים עם משמעות דומה, בחילוף בין אותיות ז=ט

קוד: ז=ט בתנ"ך

סוג: רבשורש

מאת:

אל:

תוספות ותגובות