יתר1

קוד: יתר1 בתנ"ך

סוג: שזמש

מאת:

אל:

תוספות ותגובות