יתר

קוד: יתר בתנ"ך

סוג: שורש2

מאת:

אל:

תוספות ותגובות