חלש=חשל

קוד: חלש=חשל בתנ"ך

סוג: עלשורש_סדר

מאת:

אל:

תוספות ותגובות