חלש

קוד: חלש בתנ"ך

סוג: סשמז

מאת:

אל:

תוספות ותגובות