קמצ

קוד: קמצ בתנ"ך

סוג: אשמז

מאת:

אל:

תוספות ותגובות